Jeśli twoje dziecko cię nie słucha bądź ma problemy w nauce, może to oznaczać, że cierpi na niedosłuch. Coraz więcej dzieci ma ubytki słuchu. Są one najczęściej nabyte, a główną ich przyczyną jest przebywanie w hałasie.

Wrodzone wady słuchu diagnozowane są podczas badań przesiewowych, które wykonuje się w pierwszej dobie życia. Większość ubytków rozwija się jednak później. Słuch ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju dziecka, ponieważ odpowiada m.in. za rozwój mowy, zdolności komunikacyjnych, myślenia abstrakcyjnego, koordynacji ruchowej oraz orientację w terenie. Kontrolne badania słuchu pomagają zdiagnozować ubytki wcześniej, kiedy można zapobiec ich dalszemu rozwojowi.

Badania słuchu wykonywane u dzieci

U dzieci wykonuje się najczęściej obiektywne badania słuchu, czyli takie, które nie wymagają reakcji pacjenta: otoskopię, badanie emisji akustycznych, tympanometrię, badanie potencjałów słuchowych wywołanych (ABR, BERA), audiometrię impedancyjną, a w razie potrzeby także – audiometrię tonalną w sposób odpowiednio zmodyfikowany.

Otoskopię wykonuje się za pomocą urządzenia emitującego światło (otoskopu). Specjalista określa w badaniu kondycję fizyczną przewodu słuchowego i błony bębenkowej.

Badanie emisji akustycznych mierzy sprawność komórek rzęsatych znajdujących się w uchu wewnętrznym. Jest to metoda całkowicie bezbolesna, polegająca na stymulacji słuchu odpowiednim dźwiękiem i rejestracji sygnału akustycznego powstającego w ślimaku usznym. Badanie można wykonywać nawet u noworodków.

Tympanometria pozwala rejestrować wychylenia błony bębenkowej powstające w wyniku zmiany ciśnienia w uchu. Badanie to wykonuje się m.in. w przypadku podejrzenia wysiękowego zapalenia ucha. Jest to metoda nieinwazyjna.

Badanie potencjałów słuchowych wywołanych (ABR, BERA) to specjalistyczne badania, dzięki którym można zmierzyć fale mózgowe wytwarzane przez pień mózgu w wyniku stymulacji dźwiękiem (ABR) oraz potencjały wywołane z pnia mózgu (BERA). Badania te pozwalają dokładnie określić miejsce uszkodzenia słuchu. Trwają dość długo – około godziny – a w ich trakcie należy przez cały czas spokojnie leżeć, więc w przypadku małych dzieci niekiedy konieczne jest zastosowanie znieczulenia ogólnego. Są to metody nieinwazyjne i bezbolesne.

Audiometria impedancyjna ma bardzo szeroki zakres diagnostyczny, obejmuje tympanometrię, pomiar odruchów mięśnia strzemiączkowego i ocenę trąbki słuchowej. Jest to obiektywna metoda badania słuchu, dlatego można ją wykonywać u dzieci.

Audiometria tonalna – pozwala określić próg słyszenia, badanie bardzo pomocne przy określaniu wielkości ubytku słuchu oraz doborze aparatu słuchowego. Ze względu na to, że wymaga reakcji ze strony pacjenta, wykonuje się je od 3. roku życia.

Audiometria słowna – celem tego badania jest określenie poziomu rozumienia mowy w najcichszych słyszanych zakresach. Metoda ta wymaga komunikacji pacjenta z badającym, dlatego też audiometrię słowną wykonuje się od 6. roku życia.

Większość badań słuchu jest bezbolesna i nieinwazyjna. To, jakie badanie można wykonać u dziecka, w dużej mierze zależy od jego wieku i stopnia rozwoju. Diagnozując niedosłuch odpowiednio wcześnie, można zapobiec nie tylko jego rozwojowi, ale także opóźnieniu w rozwoju czy problemom w nauce.

Brak komentarzy
by admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *